Ladda hem Säljmallen

Fira segrar – utan att bli mätta  – Låt vinnarskallar skapa vinnarskallar –
Bygg team – laget går före jaget
tarta

Innan Ni klickar nedan på ”ladda hem Säljmallen”

Viktig info innan genomläsning – om ni inte läst FAQ-sidan

– SÄLJMALLEN och övriga verktyg ökar försäljningen tack vare eliminering av frustrationer inom attityder, interna rutiner och arbetssätt mot kund.

– SÄLJMALLEN består av 24 rutor konkreta tips om vad en säljare ska leva upp till + 2 rutor teambuilding. Återstår hur det ska utföras – klicka på erbjudanden.

– SÄLJMALLEN används av säljaren vid planeringen av ett nytt budgetår, i dagliga arbetet och vid ex vis månads-veckoavstämningar hela året med säljchef/VD.

– SÄLJMALLEN anpassas 100 % till respektive B2B-företag med hänsyn tagen till bransch-/företagsklimat, ledarstil, befintlig säljprocess, mognad på säljkår etc

Nu kan du ladda hem Säljmallen för påseende. Dokumentet som laddas upp är bara ett exempel.

Tillsammans skapar vi era förväntningar per ruta för både säljare och övriga medarbetare.
Om du gillar det du ser läs mer nedan och kontakta CH Verksamhetsutveckling.

Viktig info efter första genomläsningen

Läst/skumläst Säljmallen en första gång..?

– Nu återstår tillämpningar och verktyg för att lyckas inom samtliga 24 rutor. Klicka på erbjudanden.

– Ruta 25 och 26 är en övning inom gruppdynamik. Ge varandra konstruktiv feedback.

– Mycket text? Allt som rör en B2B-säljares säljvardag ryms på en enda A4.
Så paketeras den också – till ert företag. Enkel att alltid ha med sig, lätt att överskåda och se samma sak vid avstämningar säljare – säljchef/VD.

Läs mer under Erbjudanden hur er unika – Säljmallen – produceras.