Resultatgaranti ingår

Storytelling/utförda uppdrag finns att läsa på http://www.facebook.com/attityderarbetssatt

Nedanför bilden kan ni läsa om en perfekt mix
inom chef- och ledarskap.
Om ni som chef, med bara 2 konkreta och enkla verktyg, vill skapa ett företagsklimat byggt på empati och tydlighet så ta kontakt med
claes@saljmallen.se eller mobil 0730 – 35 50 60
Då får ni också mer information om resultatgarantin

2 ord – Empati & Tydlighet – räcker som rubriker för att bli bästa chefen –
för företaget och medarbetarnas bästa

brannutpersonalengron (2)

EMPATI & TYDLIGHET

Som framgår av bilden ovan är det lätt att checka av hur en chef ska agera för att bränna ut sin personal.

————————————

Vad en chef/coach/ledare ska leva upp till finns det lika många teorier kring som….antalet existerande chefer. Alla jobbar med sina ledord etc..

Saljmallen_utsikt

För mig räcker det med 2 ord.

EMPATI & TYDLIGHET

————————————

1. EMPATI i form av att…

– …vilja förstå och se händelser utifrån medarbetarens situation.

– …tillämpa ett individ- och situationsanpassat ledarskap d v s vara trygg i sin ledarroll och inte tappa bort sig själv.

– …alltid se till att medarbetaren mår så bra som möjligt och har skoj på jobbet för då levererar också medarbetaren mot uppsatta mål.

I empati ingår också att medarbetaren ska landa mjukt, när ex vis “svåra samtal” ska genomföras.

Precis. I samtal där chefen ska vara tydlig. Där kom det andra ordet – Tydlighet.

——————————-

Run

2. TYDLIGHET i att…

-…nå fram till medarbetaren även i svåra situationer.
Där medarbetaren ska få en erinran, en varning och ibland måste sluta p g a personliga skäl för upprepade misstag – inom attityder och/eller arbetssätt.

– Eller genomföra uppsägningar p g a arbetsbrist då krävs det också mod och tydlighet för att nå fram och motivera varför.

Walk

 

DET KRÄVS MOD

Det krävs alltså mod för att vara tydlig som chef. Även utanför “svåra samtal” förstås. D v s vid målbeskrivningar, delegera…vad då…vart då..när då..varför då…hur då?

Mod för att OMGÅENDE hantera medarbetare som bara klagar utan egna förslag på förändringar.

Eller som gnäller när inte chefen hör det – förrän försent – via omvägar.

——————————-

STÖRSTA MISSTAGET – AGERAR FÖRSENT

Det största misstaget, enligt mig, som chefer gör inom attityder & arbetssätt är att de agerar alldeles för sent. Tyvärr alltför ofta också ingen reaktion alls utan stoppar huvudet i sanden och hoppas på att ”någon annan” löser problemet.

——————————–

ide

KONFLIKTSRÄDSLA och PRESTIGE = HOT

– De har inte modet och ser istället raka besked, handlingskraft och tydlighet som något slags embryo till konflikt. Konstigt nog så lider de av konfliktsrädsla.

– …eller de har alldeles för mycket prestige för att gå-till-den-som-kan och få tips om hur de ska göra.

– …eller lever efter någon slags naiv tro. Är jag bara en snäll o rolig chef som läser innantill i affärsplanen så gör alla som förväntat och då blir det ju en bra stämning. Det är inte naivt förresten utan bara en tidsfråga tills först ett fåtal och till slut har alla tappat respekten för den s k “chefen”.

——————————

ERKÄNN DIN BRIST PÅ ERFARENHET och NYFIKENHET

Många gånger räcker det med att erkänna sin okunskap/brist på erfarenhet.

Mer kunskap inom chefskap får du genom att…
…vara nyfiken. Skaffa en mentor. Gå på föreläsningar – men lyssna inte bara (för stunden)– utan dokumentera vad du hör. I sämsta fall direkt efter föreläsningen om du inte kan göra det live under föreläsningen.

…nätverka med chefskollegor och bjud på dina tillkortakommanden genom att prata om konkreta situationer där du känt dig vilsen i din ledarroll etc..

—————————–

ide

TILL SLUT KNYTER JAG IHOP SÄCKEN MED BÖRJAN PÅ INLÄGGET

För att snabbt slå ner på taskiga attityder eller när samma misstag händer igen inom arbetssätt så gäller det att sätta ner foten – snabbt.

Var säker på att detta uppskattas av övriga medarbetare som kräver action från sin chef – med fullt fokus på – just det – empati och tydlighet.

Mvh
Attityder& Arbetssätt
Claes Högberg

Intresserad av 2 verktyg som gör att en chef blir komplett inom “Empati & Tydlighet”? Maila claes@saljmallen.se för mer info.

ide

Citat från kunder:

Från chefer om verktyget TRAFIKLJUSET:

Svart eller vitt ledarskap – i en perfekt mix.
”Äntligen verktyg för att ta bort gråzoner. Perfekt mix för att coacha men även markera direkt vid återkommande frustrationer”

Signalpolitiskt ledarskap.
“Tack vare TRAFIKLJUSET sänder jag också ut signaler i organisationen. Vilka medarbetare behöver oftare respektive sällan enskilda genomgångar med mig och TRAFIKLJUSET? Många röda o gula rutor innebär avstämning 1 gång i veckan”

Svåra samtal.
“Jag har tidigare haft svårt med att vara konsekvent. Vid tillrättavisanden har jag visat för stor tolerans om samma misstag görs igen. Nu är jag konkret och agerar direkt med hjälp av TRAFIKLJUSET.”

Mod och självförtroende.
“Jag har alltid varit en bra coach. Sämre på att ibland markera som chef. Nu har jag blivit modigare – mer självsäker tack vare TRAFIKLJUSET.”

– Disciplin.
”Tack vare TRAFIKLJUSET har jag också fått till en bra disciplin. Nu är det slut med tillrättavisningar via många enskilda tillfällen i veckorna. Allt handlar om att notera händelser, samla på mig för att sedan enkelt och konkret presentera händelser i samlad form. Vid ett och samma möte med medarbetaren i ett enskilt samtal.”

– Agera direkt mot negativa informella ledare.
”Tidigare fick negativ energi ta för stor plats i verksamheten. Oftast beroende på ett fåtal medarbetare som agerade negativa informella ledare. Tack vare TRAFIKLJUSET kan jag nu kväva såna här tendenser direkt – innan det har gått för långt”

– Självsanerande verktyg
”Perfekt att medarbetare som vill påverka sin arbetssituation med fokus på framåt också gärna äger sitt egna TRAFIKLJUSET. Vi hjälps åt att fylla på det. Medarbetare som uppvisar taskig attityd eller inte levererar inom arbetssätt blir däremot stressade av TRAFIKLJUSET.”

– Ros och inte bara ris.
”Perfekt med det gröna i TRAFIKLJUSET. Jag har blivit en bättre chef för nu kan jag helt naturligt också ge beröm som annars är lätt att glömma.

Från medarbetare:

– Äga sitt egna TRAFIKLJUSET
”Jag uppskattar verkligen att jag äger mitt egna TRAFIKLJUSET.  Speciellt att kunna diskutera och påverka vad som kan bli bättre och vad som är bra – både med min tjänst och hela företaget.

Samsyn
”Nu är det samsyn med chefen. Tack vare TRAFIKLJUSET så blir det konkret, tydligt och enkelt”

– Ledarskap
”Finns det någon medarbetare som inte vill ha en tydlig och konkret chef? Nu har vi fått det.”

Från B2B-företag om verktyget SÄLJMALLEN

– ”På en enda A4!? SÄLJMALLEN komprimerar ner all säljutbildning som fanns i pärmar på -90-talet och som finns i mängder av mappar på datorn nu på -00-10-talet.”

– ”Vi anpassade SÄLJMALLEN mot en renodlad KAM-försäljning. Vi bytte ut några rutor och fick ett perfekt sälj- och kontrollverktyg.”

– ”Säljarna får ofta uppleva säljcoacher som inspirerar med fantastiska föreläsningar.
När ”måndagen” kommer är SÄLJMALLEN lika fantastisk som ett verktyg i den konkreta vardagen.”

– ”Tack vare SÄLJMALLEN tycker både jag och säljarna att avstämningarna blivit effektivare och vi ser samma sak. Ur varje ruta tar vi fram en handlingsplan som respektive säljare ska förbättra.
Jag som chef har blivit bättre på att ge beröm med hjälp av rutorna. Det är lätt att missa annars.”

———————

Framgångshistorier/success stories finns även på vår Facebooksida Attityder & Arbetssätt. Där presenteras exempel på uppdrag på ett konkret sätt om  vad verktygen FÖRETAGSMALLEN, SÄLJMALLEN & TRAFIKLJUSET löst med sin existens. Varmt välkomna – https://www.facebook.com/attityderarbetssatt/